Daihatsu Materia MATERIA 16V


Daihatsu Charade SL+AUTOMATIC>>>>>NOW SOLD<<<<<


Daihatsu Charade EL+Automatic+Low Mileage+Low Tax>>>>>NOW SOLD<<<<<


Daihatsu Charade EL+Automatic+Low Mileage


Daihatsu Sirion 1.0 S+LOW INSURANCE+++NOW SOLD+++